تشکر از کاربران


در سه روز 9 - 10 و 11 ماه نوامبر برابر با 18 - 19 و 20 آبان ماه ، کاربران بسیاری از طریق شرکت کارگو ، خریدهای خودرا از سایت های خارجی انجام دادند .

افتخار داریم به اطلاع برسانیم در 3 روز جشنواره فروش شرکت های خارجی ، مشتریان شرکت کارگو توانستند بالغ بر 119350 لیر خرید اینترنتی خود را توسط ما ثبت و پرداخت کنند .
ما این افتخار را مرهون اعتماد شما مشتریان گرامی هستیم و امیدواریم بتوانیم با ارائه خدمات بیشتر و بهتر ، به ارائه سرویس های خود به شما بپردازیم .
از شما که همیشه به ما لطف دارید و طی این 3 روز نیز اعتماد خود را به ما بیشتر نشان دادید بینهایت سپاسگذاریم و همیشه خود را خدمتگذار شما خواهیم دانست . 
ما معتقدیم هیچ راهی برای تحریم کشورمان نیست و اگر به هر شکلی راه را بر ما ببندند ، راهی خواهیم یافت و یا راهی خواهیم ساخت .

به امید روزهای شاد
موفق و پیروز باشید

×