جمعه سیاه به پایان رسید


خریدهای ایام منتهی به جمعه سیاه ، امروز به پایان رسیدند !

در طی 5 روز خرید که منتهی میشد به جمعه سیاه ، کاربران ما در کارگو ، توانستند رقمی بالغ بر 283000 لیر را خرید کنند !
این رقم به نسبت جشنواره فروش شرکت ها طی دو هفته قبل با رشد 50% همراهی بود که نشان از اعتماد شما به خدمتگذارانتان در شرکت کارگو دارد .
از همه شما که در این پیشرفت همراه " کارگو " بودید بی نهایت سپاسگذاریم .
در طی این 5 روز همکاران ما در شرکت کارگو به صورت 24 ساعته خریدهای مشتریان محترم را انجام دادند و اگر احتمالا در این ایام حرف یا پیامی شما را آزار داد یا تماستان را برای شنیدن صدایتان از دست دادیم ما را ببخشید .
تمام تلاش ما این هست که بتوانیم خدماتی مطلوب را به همه هموطنان گرامی ارائه دهیم .

همیشه بر این مسئله واقف هستیم که تحریم نمی تواند ما را از پای بیندازد ! در برابر تحریم ، یا راهی خواهیم یافت و یا راهی خواهیم ساخت .

به امید موفقیت روزافزون شما

×