3 روز تخفیف برای خریدها


کلیه وب سایت ها به دلیل فرارسیدن 11/11 خدمات خود را با تخفیف 30 تا 90 درصدی در روزهای جمعه - شنبه و یک شنبه به تاریخ 18 - 19 و 20 آبان ماه ارائه خواهند داد .

کلیه وب سایت ها به دلیل فرارسیدن 11/11 خدمات خود را با تخفیف 30 تا 90 درصدی در روزهای جمعه - شنبه و یک شنبه به تاریخ 18 - 19 و 20 آبان ماه ارائه خواهند داد .
با توجه به این مسئله مهم که بسیاری از کاربران قصد خریدهایی با تخفیف های بسیار را دارند ، در این روزها از ساعت 4 صبح تا ساعت 24 شب ! به صورت یکسره تمامی خریدهای اینترنتی را برای شما بعد از ثبت سفارشات شما انجام خواهیم داد .
این روال از روز 5 شنبه شب آغاز و تا ساعت 24 روز یکشنبه ادامه خواهد داشت .
برای خریدهای 11/11 از همین امروز در سایت شرکت کارگو پنل خود را فعال و سپس با تهیه آدرس ، نسبت به خرید از تمام سایت های دنیا با پرداخت مبلغ معادل ریال آن ! اقدام کنید .

×